Kategorije
Moje priče NEKE DRUGE PRIČE

Tajna dugovječnosti

S vremena na vrijeme se pitam u kojim je državama najduži životni vijek te što to utječe na dužinu života.

Internet je pun informacija o tome kako prosječni ljudski vijek traje sve duže. Razlozi su mnogi; od zdravstvene zaštite do kulture stanovanja i življenja.

U mnogim razvijenim zemljama stanovništvo postaje sve starije. Recimo, životni vijek žena u Japanu visokih je 86,80 godina. (Izvor: Izviješće svjetske zdravstvene organizacije WHO.)

Kad se dotaknemo pitanja dugovječnosti, neki moji poznanici odmah komentiraju da dug, zdrav i ispunjen život podrazumijeva zdravu prehranu bez poroka te unutrašnji mir. Sve navedeno ključno je za dugovječnost. No, što je na primjer sa zrakom, vodom i energijom? Meni se čini da zrak koji udišemo, voda koju pijemo i nevidljiva energija oko nas i te kako utječu na dugovječnost.

Američki su znanstvenici pronašli što može usporiti biološki sat. Dakle, uvjet dugoga života jest manji unos kalorija. Europljani se slažu s američkim znanstvenicima da smanjenje unosa kalorija ima pozitivan učinak na dugovječnost.

Ako vam se dogodi da kao ja radoznalo pretražujete Internet s pitanjem gdje se najduže živi, među prvim rezultatima pojavit će vam se Švicarska, koja prednjači po dugovječnosti svojega stanovništva. Prosječni životni vijek u njoj je 83,40 godina. Slijedi je Španjolska s prosječnim životnim vijekom od 82,80 i Italija s 82,70 godina.

Žene najduže žive u Japanu, Singapuru pa u Španjolskoj, a muškarci u Švicarskoj, na Islandu pa u Australiji. (Izvor: welt.de, preuzeto 19. 10. 2017.)

Švicarska je bogata, ali i mala zemlja. Utječe li broj stanovnika na konačan statistički rezultat?

Odmah se nameće pitanje koji čimbenici utječu na dugovječnost u Švicarskoj. Trenutačne statistike govore o tome da je prosječan životni vijek u Švicarskoj za žene 84 godine, a za muškarce 79 godina.

Na globalnoj razini očekivani životni vijek povećao se od 30 do 71 godine, i to od 1900., što je porast od 3,5 godine po desetljeću.

Razlozi za produženje životnoga vijeka kumulativni su; od prehrane, higijene, pa do čiste vode i zraka. Tu je i medicinski napredak u liječenju zaraznih bolesti koje su nekada bile vrlo snažne, poput španjolske gripe 1918. Osim toga, trajanje života zavisi od još dva važna čimbenika: od obrazovanja i društvenog statusa, a Švicarska prednjači i u tome.

Kako sam već napisala, kao i u prošlosti, najduži životni vijek moguće je očekivati u Japanu, i to 83,70 godine, dok je najniži u Sierra Leoneu. Zatim prema visini rezultata slijede Švicarska, Singapur, Španjolska, Australija, Italija.

Grad Basel (CH) Friedhof (baselsko groblje) na dan 19. 10. 2017.

Umrli muškarci i žene tijekom 2008., 2009., 2012., 2013. i 2017.

Statistika je izrađena na uzorku od 315 umrlih osoba.

Pokraj domaćih Švicaraca u gradu Baselu živi popriličan broj Talijana. Uzeti uzorci pokazuju da je u Baselu omjer Švicaraca u odnosu na Talijane 62%. Ostalih nacionalnosti u odnosu na Švicarce i Talijane vrlo je malo.

Podaci o umrlima govore o tome da su Talijani kraćeg životnoga vijeka od Švicaraca. Zašto je to tako? Netko bi mogao pomisliti da je to zbog nostalgije za rodnom Italijom, ILI? Možda način života?

Osobe koje su doživjele više od 100 godina bile su Švicarci (dva muškaraca i pet žena).

Kod umrlih Talijana samo je jedna muška osoba živjela do 103. godine.

Među osobama koje su umrle od 90. do 100. godine života pedeset je Švicarca (19 muškaraca i 31 žena).

Kod Talijana samo su dvije žene živjele duže od 90 godina.

Među osobama koje su umrle od 80. do 90. godine života Švicaraca ima 83 (34 muškarca i 49 žena).

Kod Talijana ih je 21 (6 muškarca i 15 žena).

Među osobama koje su umrle od 70. do 80. godine života Švicaraca ima 33 (19 muškaraca i 14 žena).

Talijana je 29 takvih ( 22 muškaraca i 7 žena).

(Ako se u obzir uzme odnos broja stanovnika, ova skupina gotovo je izjednačena.)

Među osobama koje su umrle od 60. do 70. godine života Švicaraca ima 14 (5 muškaraca i 9 žena).

Talijana je 14 (10 muškarca i 4 žene).

Pa zaključite sami!

Životni vijek u Švicarskoj nije isti za sve stanovnike.

Švicarci u odnosu na Talijane žive duže i sretnije.

Autor fotografije: https://unsplash.com