Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Svijet koji promatramo je zrcalo nas samih

Živio je kralj koji je obožavao zrcala. Tijekom života dao je sagraditi veliku palaču s tisuću njih. Zidovi i stropovi bili su prekriveni zrcalima.

Jednog dana u palaču je ušao pas te oko sebe ugledao mnoštvo pasa. Čudio se, bili su posvuda, na zidovima i na stropu. Uplašen, pas je počeo lajati kako bi se zaštitio od drugih pasa, kao odgovor na lavež i ostalih tisuću pasa počelo je lajati.

Nesretni pas krenuo je tada lajati tiše, međutim svi su psi također reagirali tišim lajanjem. Pas je sada bio siguran kako mora pobjeći od te gomile pasa i da mu je život u opasnosti. Krenuo je tražeći izlaz, ali i tisuću pasa krenulo je također.

Stao je uplašen i počeo iz sve snage lajati, a kao odgovor dobio je tisuću ljutitih lajanja.

Ujutro su psa pronašli mrtvoga. Bio je sam u palači u kojoj nije bilo nikoga i ničega osim tisuću zrcala. Nitko se s njim nije borio, vidio je sebe u zrcalu i bio je prestrašen. Umro je u borbi s tisuću vlastitih odraza u zrcalima koja su ga okruživala sa svih strana.

Ako u nama nema prepreka, ne može ih biti ni izvan nas. Svijet je samo odraz nas samih, svijet je golemo zrcalo.