Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Svatko ima svoju priču

Petnaestogodišnja djevojčica putovala je s majkom vlakom. Djevojčica je gledala kroz prozor: „Majko, gledaj, drveće ide s nama!”

Majka se nasmiješila, a stariji par koji je sjedio u blizini pogledao je ženu sa žaljenjem.

Iznenada djevojčica reče majci: „Oblaci također idu s nama!”

Starija žene okrene se prema mlađoj te joj reče: „Uzmite dobroga liječnika za vašu djevojčicu!”

Žena se nasmiješila i rekla: „Mi i dolazimo iz bolnice, moja djevojčica bila je slijepa od rođenja i danas prvi put vidi.”

Ne sudite ljudima prije nego što ih upoznate, istina bi vas mogla iznenaditi.