Kategorije
SMIJEŠNO

Stvarnost života?

Bog stvori magarca pa mu reče: „Morat ćeš raditi naporno od zore do mraka, nosit ćeš teret na leđima, jesti travu i nećeš biti mudar. I živi do pedeset godina!” Magarac odgovori: „Gospodine, bit ću magarac, ali da živim pedeset godina, to je previše. Meni je dosta dvadeset.”

„U redu”, reče Bog, „kako želiš.”

Nakon magarca, Bog stvori psa pa mu reče: „Štitit ćeš djecu od ljudi, nećeš imati prijatelja, jest ćeš ostatke. Živi do dvadeset pet godina!” Pas uzdahnu pa reče: „Gospodine, živjet ću kao pas, ali dvadeset pet godina je jako puno, dovoljno mi je deset.”

„U redu”, reče Bog, „kako želiš.”

Nakon psa, Bog stvori majmuna pa mu reče: „Skakat ćeš s grane na granu. Ljudi će ti se smijati. Živjet ćeš do dvadeset godina. „Bože moj”, reče majmun, „ja sam spreman živjeti kao majmun, ali da živim dvadeset godina, to je previše, bit će mi deset dovoljno.”

„U redu”, reče Bog, „kako želiš.”

Dođe na red i čovjek. Bog stvori čovjeka i reče mu: „Bit ćeš čovjek te ćeš upravljati cijelim svijetom. Živjet ćeš dvadeset godina.

„Bože moj”, reče čovjek, „dvadeset godina je premalo. Daj mi trideset godina od kojih je magarac odustao, petnaest godina koje pas nije htio, deset godina koje je majmun odbacio – i ja ću biti presretan.

„U redu”, reče Bog, i bi tako.

I tako čovjek živi kao čovjek dvadeset godina. Onda uzme hipoteku, ima djecu te sljedećih trideset godina živi i radi kao magarac. Kada djeca napuste kuću, živi petnaest godina sam poput psa. Zatim ode u mirovinu, živi deset godina kao majmun skakući od djeteta do djeteta, od kuće do kuće.

 

Fotografija Fredericka Tubiermonda na Unsplash-u