Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Strah je uzeo 50 000

Ptičja gripa bila je na putu za Afriku i projurila je pokraj vođe karavane u pustinji.

„Kamo ideš?” upita vođa karavane.

„U Afriku, uzet ću tisuću života!”

Na povratku iz Afrike Zaraza je ponovno prolazila pokraj karavane. Vođa je rekao:

„Uzela si pedeset tisuća života, a ne tisuću.”

„Ne”, odgovorila je Zaraza. „Uzela sam tisuću, ostatak je uzeo Strah.”

(Nepoznat autor)