Kategorije
SMIJEŠNO

Što je dva puta dva?

Evo nekih odgovora:

Inženjer uzima svoj kalkulator, tipka neko vrijeme, te kaže: „3,999999999!”

Logičar kaže: „Molim vas, definirajte preciznije 2 x 2!”

Psihijatar kaže: „Ne znam, ali dobro je da smo razgovarali o tomu.”

Računovođa pucketa prstima pa kaže: „Koji odgovor želite čuti?”

Političar odgovara: „Ne razumijem vaše pitanje.”

Matematičar će se zatvoriti u sobu, a zatim se pojaviti s hrpom papira i reći: „Problem je rješiv!”