Stari i mladi svećenik hodali su prema rijeci. Došli su do rijeke te su se pripremali za prelazak, ali u tome trenutku stigla je mlada žena koja je također morala prijeći na drugu obalu. Ona primijeti svećenike, priđe im te zatraži pomoć od njih.

Stari svećenik stavi je na rame i prenese preko rijeke, ona se zahvali i nastavi svojim putem, no mladi svećenik bio je vrlo ljut.

Prošli su sati, a mladi svećenik još je uvijek bio nezadovoljan. Stariji ga je upitao, zašto je ljut. Mladi mu odgovori da oni kao svećenici ne smiju dirati žene i zapita staroga kako je mogao nositi ženu preko rijeke.

Stari svećenik mu odgovori kako je on na mladu ženu zaboravio, ali da je mladi svećenik izgleda još uvijek nosi sa sobom.