Poznati šezdesetogodišnji slikar ulazi u restoran. U džepu nema novca. Prilazi šefu restorana i kaže mu da želi jesti, a zauzvrat će naslikati sliku restorana. 

Šef pristaje. Slikar priprema platno za sliku. Za nekoliko minuta slika je bila gotova. Šef restorana prilazi, gleda sliku, jako mu se dopada.

„Dobro”, kaže, „naslikao si sliku za nekoliko minuta, a jest ćeš sat vremena.”

„Nije tako”, odgovori slikar, „ova slika nastajala je šezdeset godina i nekoliko minuta.”