Samostan Marije u Kamenu ili Gospe od Kamena (njem. Mariastein) nalazi se u sjeverozapadnoj Švicarskoj. Ovaj samostan okružuje divna priroda, a za njegovo ime zaslužna je priča o ukazanju Svete Marije koja je potvrđena 1442. godine.

 

 

Legenda kaže da je na ovome mjestu dječak s majkom čuvao stado. Dok je majka u obližnjoj špilji tražila zaklon za odmor, dječak je otišao do litice ispod koje se protezala velika provalija. Približio se rubu te pao s litice. Kada se majka vratila i potražila dijete, nije ga nigdje opazila, pa je brzo došla do ruba litice i pojurila prema dolini. U podnožje litice stigla je izbezumljena, međutim njezin mili dječak sjedio je mirno i bez ozljeda. Ispričao je majci da ga je, dok je padao s litice, u naručje uzela lijepa žena te ga nježno spustila na zemlju. Stigao je i dječakov otac, koji je po sinovu pričanju bio uvjeren da to može biti jedino Sveta Marija. Zato je na ovome mjestu dao sagraditi kapelicu u čast Majci Božjoj. I tako se ovo sveto mjesto otad stoljećima hodočasti.

 

 

Izgrađena kapelica u špilji, koja se nalazi ispod sadašnje crkve, podsjeća na provaliju. Dugački hodnici i stepenice koje vode do kapele prekriveni su zahvalnim pločicama – natpisima vjernika s iskazanom zahvalnošću Svetoj Mariji na njezinoj pomoći. Neobično je ne vjerovati da se čuda događaju.

 

Ulaza u kapelicu

 

 

Čudesna skulptura Marije s Djetetom, s trima anđelima sa svake strane koji drže svijećnjake, ostavlja snažan dojam. Pokraj ulaza u kapelicu stoji napomena s molbom da je tišina ovdje dobrodošla. Ovdje jedino imaš unutrašnji dijalog sa sobom. Ne čuje se ništa; ostavljen si čistoj energiji da te nadahne. Jak doživljaj.