Razumijevanje ne liječi zlo, ali svako pomaže, utoliko što se možemo nositi sa shvatljivim mrakom.