Profesor i učenik

Dobrostojeći čovjek je zamolio profesora da njegovoga sina odvikne od loših navika.

Profesor je pozvao mladića u šetnju. U vrtu se zaustavio te ga je zamolio da iščupa iz zemlje mladu biljku.

Mladić se sagnuo te iščupao biljku iz zemlje. Profesor mu je rekao da zatim iščupa nešto veću biljku. Mladić je i tu veću iščupao.

Profesor je pokazao na grm te rekao da sada iščupa i njega.

Mladić je prišao grmu te upotrijebio svu snagu da ga iščupa iz zemlje.

Kad je bio gotov, profesor mu reče: „Sada iščupaj ono stablo lijeske.” Mladić je obuhvatio stablo, upotrijebio svu snagu i pokušavao ga je iščupati, ali bez uspjeha.

„Nemoguće!” rekao je mladić  zadihan.

„Dakle, tako je s lošim navikama – kada si mlad, lako ih je posve ukloniti, ali kako stare, sve ih je teže iskorijeniti.”

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *