Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Priča o dva grada

Jedan lutalica približavao se velikom gradu te je susreo ženu koja je sjedila uz rub ceste.

„Kakvi ljudi žive u ovome gradu?” upitao je.

„A kakvi su tamo odakle si došao?”

“Strašno”, odgovorio je. “Zli i uznemirujući u svakom pogledu.”

„Aha”, rekla je žena, „takve ćeš naći i u ovome gradu.”

Čim je prvi lutalica nastavio put, pojavio se drugi te je pitao o stanovnicima ovoga grada.

Starica je i ovaj puta htjela znati kakvi su ljudi od kuda je on došao.

„Dobri”, odgovorio je  lutalica. „Iskreni,radoznali, velikodušni. Žao mi je što sam otišao od njih.”

„Nemoj žaliti, takve ćeš naći i u ovome gradu”, rekla je žena.