Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Pogrešna predodžba

Kažu da je jednom neka karavana prolazila pustinjom. 

Kad je pala noć, karavana se zaustavi.

Momak zadužen za deve priđe vođi karavane i kaže:

“Imamo problem. Imam dvadeset deva i devetnaest konopa, što ćemo?”

On će na to:

“Čuj, deve su prilično glupave, nisu osobito pametne, pa idi devi koja nema uže i hini da je vežeš.

Ona će misliti da je vezana i mirovat će.”

Mladić pomalo nepovjerljivo otiđe te se pretvara da veže devu, 

i ona uistinu ostane ondje, mirna, kao da je vezana.

Idućega jutra, kad ustanu, čuvar prebroji deve i bijaše ih dvadeset.

Trgovci natovare robu i karavana nastavi put. Sve deve hodaju prema gradu, sve

osim jedne koja mirno stoji.

“Šefe, jedna deva ne prati karavanu.”

“To je ona koju jučer nisi vezao jer nisi imao uže?”

“Da. 

Kako znate?”

“Nema veze.

Otiđi do nje i pretvaraj se da je odvezuješ jer će inače i dalje misliti da je vezana,

a bude li mislila da je vezana, neće početi hodati.”

 

Preuzeto iz knjige:  Put suza, Jorge Bucay