Ostvarenje sna

Gospodar je imao bivola. Razmišljao je o tome kada bi uspio sjesti između njegovih razmaknutih rogova, bilo bi to isto kao da je sjeo na prijestolje.

Jednog dana kada je bivol bio nepažljiv, gospodar mu priđe i učini ono o čemu je sanjao.

Istoga se trenutka bivol ustao i daleko ga odbacio.

Čim je vidjela što se dogodilo, žena mu se rasplakala.

„Ne plači”, reče gospodar čim se uspravio. „Kažnjen sam, ali ostvario sam svoj san.”

You may also like...