U bolnici liječnik je krenuo u uobičajenu dnevnu vizitu.

Zaustavio se kod jednog kreveta te upitao pacijenta:

„Kako se zoveš i kako se osjećaš?”

Pacijent mu je odgovorio: „Ja sam Napoleon!”

„U redu”, rekao je liječnik, „ali tko ti je to rekao?”

„Tako je Bog rekao”, odgovorio je ushićeno.

Zatim se čuo glas iz susjednoga kreveta:

„Nikad to nisam rekao.”

 

Categories: SMIJEŠNO