Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Mudar čovjek

Po gradu se širio glas kako u planini živi mudar čovjek. Mnogi su htjeli upoznati mudroga čovjeka, no jedan među njima bio je jako uporan te ga je htio pošto-poto susresti. Jednog dana odlučno se uputio u planine.

Uskoro je stigao do kuće u kojoj je živio mudrac, a na vratima ga je dočekao stari sluga koji ga je ljubazno pozdravio.

Čovjek je slugi rekao kako bi želio upoznati mudraca.

Sluga mu je rekao da uđe u kuću te ga je vodio kroz prostorije. Čovjek je nestrpljivo pogledom tražio mudraca, ali nigdje ga nije vidio.

Prije nego što se snašao, sluga ga je izveo na stražnja vrata, ali čovjek mu je ponovo rekao kako želi upoznati mudraca.

Stari sluga mu je rekao da ga je već upoznao.

Poštujete svaku osobu koju susretnete u životu. Mudri čovjek, iako je izgledao kao zanemareni sluga, zapravo to nije bio.