Može se pitati druge

 

Jednom je maleni dječak pokušao podignuti veliki kamen, ali bez uspjeha.

Otac je prišao dječaku te ga upitao:

„Jesi li koristio svu snagu da podigneš kamen?”

Dječak je ljutito povikao: „Svakako!”

„Nipošto”, mirno mu je rekao otac.

„Nisi mene pitao za pomoć.”

You may also like...