Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Možda, možda

Jedan starac u selu pričao je drugima priču o vrijednom seljaku koji je imao bogata polja.

Jednog dana tom su seljaku pobjegli konji. Susjedi koji su bili u blizini došli su žaliti seljaka.

„Baš ste loše sreće”, rekli su susjedi.

„Možda, možda”, rekao je seljak.

Sutradan su se pojavili pobjegli konji i doveli sa sobom još dva divlja konja.

„Pa to je lijepo”, bili su zavidni susjedi. Susjedi kao susjedi, uvijek nađu nešto.

„Možda, možda”, rekao je seljak.

Sljedećih dana seljakov sin pokušao je jahati divljega konja, no on ga je zbacio sa sedla te je mladić ozlijedio nogu.

Susjedi su ponovo došli proklinjati lošu sreću.

„Možda, možda”, rekao je seljak.

Idući dana vojni su časnici u istom selu prikupljali mladiće za obranu. Vidjevši da je mladićeva noga ozlijeđena, ostavili su ga u krevetu.

Kad su susjedi čuli da seljakov sin nije regrutiran, došli su mu čestitati na tome kako je sve dobro završilo.

„Možda, možda”, rekao je seljak.