U firmi su dva dostavljača dobila nalog da dostave kupcu klavir. Obojica su bila frustrirana jer su klavir morali dostaviti na sedmi kat.

Ipak, što se može – posao je posao.

Nakon što su nosili klavir neko vrijeme, jedan je od njih rekao:

„Imam dobru i lošu vijest.”

„Reci prvo dobru”, rekao je drugi.

„Na sedmom smo katu.”

„Olaaa!” viknuo je radosno drugi.

„Ali u pogrešnoj smo zgradi!”

Categories: SMIJEŠNO