Toga dana prijatelj mu se nije vratio s prve crte bojišnice. Otišao je kod poručnika te zatražio dozvolu da ga potraži.

Poručnik mu nije dopustio rekavši kako ne želi izgubiti i njega te da su na prvoj crti bojišnice sigurno  svi mrtvi.

Vojnik je zanemario što je poručnik rekao te se ubrzo vratio ranjen, vukući prijateljevo mrtvo tijelo.

Poručnik je bio bijesan.

„Jesam li ti rekao, sad sam ostao bez dva čovjeka! Je li vrijedilo ići na prvu crtu i donijeti leš?”

„Svakako da je”, rekao je vojnik, „kad sam ga našao, bio je još živ i imao je snage reći mi:

bio sam siguran da ćeš doći.”