Ispitaj je li to u vašem caru

U jednoj dalekoj zemlji, u kojoj su tisućama godina vladali carevi i carice, živio je car koji je vrlo ostario. Znao je da je došlo vrijeme da se izabere novi car. No car nije htio izabrati nikoga od svojih sinova i bliže rodbine, već je umjesto toga odlučio pozvati mladiće iz cijelog svijeta te im je rekao: „Vrijeme je da izaberem novog cara. Odlučio sam se da car bude jedan od vas.“ Mladići su bili oduševljeni pomišlju da bi jedan od njih uskoro mogao biti novi car.

Car je nastavio: „Danas vam svima dajem jedno posebno sjeme. Idite kući i posadite ga u staklenku. Nakon godinu dana vratite se sa staklenkom. Odabrat ću onoga koji će biti sljedeći car ovog kraljevstva.“

Među mladićima koji su dobili sjeme bio je i dječak Marko.

Kada je Marko došao kući, odmah je uzeo sjeme i posadio ga u otvorenu posudu s najboljom zemljom.

Dani su dolazili i prolazili, a Marko je svakog dana pogledavao u posudu sa sjemenom čekajući kada će ono proklijati. Međutim, sjeme nije davalo znakove života.

Nakon nekog vremena Marko je čuo od drugih mladića da su njihove sjemenke počele rasti i napredovati. Poslije toga s još više razočaranja gledao je u svoju posudu u kojoj se ništa nije događalo. Prošlo je još neko vrijeme, no nigdje nije zapazio da je sjeme počelo klijati.

Drugi su mladići pričali o svojem sjemenju, divili im se i brinuli se za njih. Marko se osjećao jadno, ali se i dalje brinuo o sjemenu iako je već sumnjao da je sjeme mrtvo. Svejedno je nastavio strpljivo čekati.

I tako je prošla godina. Došlo je vrijeme da se mladići ponovno sastanu u palači s carem. Marko je rekao majci da ne želi ići u palaču s praznom posudom i mrtvim sjemenom, no majka ga je ohrabrila te mu rekla da treba ići i biti iskren.

Tako je Marko došao u palaču sa svojom praznom posudom. U palači su se već okupili svi ostali sa svojim lijepim biljkama.

Kada su drugi mladići vidjeli praznu posudu kod Marka, počeli su ga ismijavati.

Ubrzo je stigao i car. Marko se sakrio iza ostalih da ne bude primijećen.

Car se šetao pokraj mladića i posuda s biljkama. Divio se kako su lijepo njegovane. Rekao im je da će danas jedan od njih biti proglašen sljedećim carem.

Odjednom je opazio Marka iza jednog mladića. Rekao je stražarima da ga dovedu. Marko je prestrašeno uzeo svoju praznu posudu i stao pred cara. Razmišljao je o tome da će ga car sada izgrditi i kazniti zbog prazne posude.

Car ga je pitao: „Kako ti je ime?“ 

„Moje ime je Marko“, odgovorio je dječak ignorirajući zadirkivanje drugih mladića. 

Car je rukom naredio svima da zašute te je izjavio: „Ovo je vaš novi car. Ime mu je Marko.“ Marko nije vjerovao svojim ušima, postao je car!

Car je nastavio: „Prije godinu dana svima sam dao sjeme da ga posadite te mi ga nakon godinu dana donesete. Međutim, ja sam vam svima dao skuhano sjeme koje nije moglo rasti. Vi ste mi donijeli širok raspon biljaka i cvijeća jer, kada ste primijetili da sjeme ne raste, zamijenili ste ga drugim sjemenom. Svi vi osim Marka koji je hrabro i iskreno vratio ono što je dobio od mene – mrtvo sjeme.“

Jedina stvar koju Bog očekuje jest da činimo sve u skladu s onim što nam je dao.

 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *