Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Dobro što učinite, dobrim će vam se vratiti

Čovjek je svaki dan pripremao hranu za svoju obitelj. Volio je pomagati drugima i kad bi jelo bilo gotovo, na ogradi bi ostavljao obrok za prosjaka.

Svaki dan prosjak je navraćao i uzimao obrok, te je rekao čovjeku:

„Što god činili, to će ostati s vama. Dobro što činite, dobrim će vam se vratiti.”

I tako se to nastavilo iz dana u dan.

Jednoga dana žena je čovjeku rekla:

„To je baš ružno, svaki dan prosjak dolazi po obrok, a ni jednom se nije zahvalio. Uzela je stvar u svoje ruke te riješila da se oslobodi prosjaka. Idućega dana u kruh koji je trebao dati prosjaku umiješala je otrov te ga je stavila na prozor.

Čovjek je kao i svaki dan  krenuo spremati ručak kad je ugledao već hladan kruh za prosjaka koji je ostavila njegova žena. Uzeo je taj hladni kruh te ga je bacio u vatru. Ponovo je napravio svježi kruh te ga ostavio prosjaku.

Kao i svaki dan prosjak je stigao po ručak te je rekao čovjeku:

„Sve zlo koje činiš, ostaje s tobom, a što god dobro činiš, vratit će ti se dobrim.”

Žena je imala sina koji je davno otišao u svijet. Kad se toga dana vratila kući, jako se iznenadila kad ju je u kući dočekao njezin dragi sin, gladan, žedan i promrzao.

Čim je sin ugledao majku, rekao joj je:

„Čudno mi je što stojim pred vama danas. Prošlo je pet dana kako nisam ništa jeo, otkako sam na putu. Danas kad sam bio nekoliko kilometara od kuće, pao sam od gladi. Prišao mi je prosjak, podignuo me, stavio mi glavu u krilo te mi rekao kako ovaj kruh jede svaki dan, ali da je danas meni potrebniji. I zato da ga pojedem, skupim snage i idem dalje.”

Čim je majka čula kraj priče, problijedjela je misleći na to kako je jutros umiješala otrov u kruh. Da je moj sin pojeo taj kruh, vjerojatno bi već bio mrtav, u očaju je razmišljala.

Sada je žena razumjela riječi poniznog prosjaka:

Kakvo god zlo činili, ostat će s vama, a ono dobro što činite, to će vam se vratiti.

Dobro se dobrim vraća. Je li baš tako?