Jednoga dana učenik je upitao svoga učitelja: „Učitelju, zašto ljudi lakše prihvaćaju loše navike od dobrih?”

Učitelj je razmišljao koji trenutak te odgovorio: „Usporedimo navike sa sjemenom. Što će se dogoditi ako ostaviš sjeme na suncu, a što ako ga ostaviš u tami?”

Zatim je nastavio: „Sjeme koje ostane na suncu dobit će potrebnu svjetlost i toplinu zbog čega će proklijati i izrasti u jaku i zdravu biljku koja će dati plodove, dok sjeme u tami neće imati svjetlost i toplinu koji su mu nužni da proklija.”

Pojasnio mu je: „Tako je i s ljudima. Da bismo imali dobre navike, potrebno je uložiti ljubav, vrijeme i učenje, a danas je lakše ne truditi se i ne činiti dobro.”