Čovjek je šetao pokraj oceana i bacao nešto u njega. Približivši se, shvatila sam da je upravo bacio morsku zvijezdu u more.

„Zašto bacate morske zvijezde u more”, pitala sam?

Čovjek, zaprepašten pitanjem, odgovorio je: „Da žive!” te ponovno podignuo jednu i bacio je u more.

„Dobro, ali tu je tisuću morskih zvijezda i nemoguće ih je sve pobacati natrag u more.”

Čovjek je uzeo još jednu s pijeska i bacio je u more. „Gle”, rekao je, „mnogo se za nju promijenilo.”

 

Autor fotografije: https://unsplash.com/photos/miBdhjFoFrU