ciV

Umirovljenik je pao na leđa na Markovu trgu.

Predsjednik mu je pomogao pa mu rekao: „Sljedeći put moraš glasati za SDP.” Umirovljenik mu je odgovorio:

„Dragi čovječe, pao sam na leđa, a ne na glavu.”