Nakon brodoloma na usamljenom otoku našli su se stariji muškarac i mlađa žena.
“Oh!”, uzdahnu žena.
“Vidim da nemam sreće.”
“Ne kukajte,” odgovori muškarac.
“Zamislite da vas je more bacilo na obalu s drugom ženom.”

Categories: SMIJEŠNO