Negdje u Indiji jedan je siromašni čovjek trčao da uskoči u lokalni vlak. Kako je u brzini ulazio, s noge mu je ispala jedna cipela.

Vlak je kretao tako da nije imao vremena izaći te uzeti cipelu.

Sagnuo se pa skinuo i svoju drugu cipelu te ju je bacio kroz prozor uz stazu.Čovjek do njega pitao ga je zašto je to učinio.

On se nasmiješio pa mu odgovorio:

„Onaj siromašni čovjek koji pronađe jednu cipelu na stazi neka ima i drugu da mu mogu koristiti.”