Bosnia and Herzegovina

img
Derventa se nalazi u Bosanskoj Posavini. Udaljena je od granice s Hrvatskom nekih 20 kilometara. Broji 17 800 stanovnika. Okružuje ju brežuljkasto područje, odnosno teren koji ovaj gradić okružuje blago je brdovit. Gradić graniči s općinama Doboj, Bosanski Brod, Prnjavor i Modriča. Svaki grad ima...
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :