Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Moderna računala

Danas sam s kćeri provela u banci cijeli jedan sat. Trebala sam napraviti prijenos novca i platiti  račune.  Kći je nestrpljivo tipkala po mobitelu te me u jednom trenutku upitala: Majko, zašto ne uzmeš Internet-bankarstvo, bilo bi ti mnogo jednostavnije. Pitala sam je zašto bih to trebala napraviti. Pa zato, kako ne bi morala čekati sat […]

Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Dječak i kornjača

Jedan je dječak došao u posjet djedu. Bio je kraj proljeća. Djed je na dvorištu cijepao drva, a dječak je ozbiljnog lica i sa strpljivošću odraslog čovjeka skupljao cjepanice, nosio ih i slagao ispod strehe. U jednom trenutku još se više uozbiljio te viknuo;  djede, djede, u travi je malena kornjača. Djed se nasmiješio te […]

Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Čovjek s tisuću lica

Jednom je NASRUDIN, onaj s tisuću lica i s tisuću zvanja, bio odvjetnik. Zadatak mu je bio da brani siromašne, marginalce, one koji ništa nisu imali. Kao i uvijek, Nasrudin je znao malo ili ništa o pisanim zakonima, koji su u to doba korišteni kao opravdanja za najveće nepravde; ali koristio je svoju inteligenciju i […]

Kategorije
NEKE DRUGE PRIČE Neke treće priče

Svi volimo ovu priču

Ovo je priča o slavnome hasidskom rabinu, zvao se Baal Shem Tov. Baal Shem Tov bio je na glasu u svojoj zajednici jer se govorilo da je toliko suosjećajan, dobar, čestit i čist, da kad on govori i Bog sluša. U tom se selu ukorijenila tradicija da svi oni koji imaju neku neispunjenu želju ili […]