PUT U OBITELJSKU PROŠLOST Arambašići od Dalmatinske zagore do Bosanske Posavine

PUT U OBITELJSKU PROŠLOST Arambašići od Dalmatinske zagore do Bosanske Posavine

img
UVOD Po prezimenu te poznajem! Rekla bih, s radošću. Moji Arambašići, o kojima sam sačinila ovu knjigu poslije pet-šest godina istraživanja, većinom su Hrvati, dobrim dijelom iz Dalmacije. Samo prezime je nastalo od arapsko-turske imenice haramija, koja znači odmetnik, razbojnik, onaj koji se stavio iznan zakona, zato što arapska...
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :