IZRADA OBITELJSKIH STABALA

img
Izradom obiteljskih stabala počela sam se baviti nakon što sam izdala knjigu o svojem prezimenu Arambašić, koju sam posvetila svom ocu Petru Arambašiću, a za čiju potrebu sam pribavila podatke za sva sela Plehanske župe i sve župljane krštene u periodu od 1805. do 1884....
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :